fbpx

Klachten en geschillen

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg van Huid Rotterdam kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Wij, als leden van de NVH, zijn hier bij aangesloten. Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van Huid Rotterdam. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd en/of is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.


Een gesprek

Bent u ontevreden over de zorg die geleverd is door Huid Rotterdam vinden wij dit natuurlijk erg spijtig. Wij streven naar kwaliteit en secuur werken met de beste zorg die daarbij hoort. Als u een klacht of een geschil heeft zouden wij willen vragen allereerst een gesprek met ons aan te gaan. Wij weten misschien helemaal niet van uw ontevredenheid af, maar dit willen wij natuurlijk wel. Zo kunnen we waarschijnlijk samen tot een oplossing komen.


Klachtprocedure

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. In dat geval kunt u gebruikt maken van de klachtprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.


Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedici

e: [email protected]

t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 09.00 tot 12.30 uur)

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener bij Huid Rotterdam. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.


Geschillencommissie

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici. Daar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.


Kosten

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro griffierechten als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

© 2022 Huid - Alle rechten voorbehouden Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Disclaimer |